Lỗi màn hình trắng (White Screen of Death) có thể xảy ra khi bạn "chuyển nhà" cho website Drupal từ localhost của máy tính lên một host online nào đó, hoặc có khi là từ host này sang host kia.

Nguyên nhân thường gặp nhất là do Drupal bị thiếu dung lượng bộ nhớ. Dung lượng này có thể điều chỉnh bằng cách sửa file php.ini nằm trên host tuy nhiên thao tác này lại không được nhà cung cấp cho phép. Mặc dù vậy ta vẫn có thể tăng bộ nhớ lên bằng cách chỉnh sửa file .htaccess được tạo ra trong quá trình cài đặt Drupal.

Trước hết bạn cần Drupal hiển thị một thông báo lỗi cụ thể thay vì chỉ hiển thị một màn hình màu trắng vô nghĩa, truy cập vào file index.php (bằng một trình quản lý FTP bất kì để tiến hành chỉnh sửa, thêm đoạn code sau vào

error_reporting(E_ALL);
ini_set('display_errors', TRUE);
ini_set('display_startup_errors', TRUE); 

Nội dung file index.php sẽ giống như hình sau

Quay  lại trang bị lỗi màn hình trắng và Refresh ban sẽ thấy một thông báo lỗi liên quan đến bộ nhớ có dạng: "Fatal error: Allowed memory size of X bytes exhausted"

Tiếp theo mở file .htaccess nằm trên thư mục gốc của Drupal và thêm đoạn code sau

php_value memory_limit 128M

Lưu file, xác nhận thay đổi file trên host và Refresh lại trang bị lỗi màn hình trắng, bạn sẽ thấy điều kì diệu ! Chúc bạn thành công !

Tài liệu cùng chủ đề

Việc sử dụng email để thông báo các hoạt động của website đến quản trị viên là điều cần thiết, ví dụ như có thành viên đăng ký mới cần được duyệt hay góp ý từ...
Để tạo một trang web truyền hình trực tuyến với drupal không hề khó, hãy làm lần lượt theo các bước sau:Bước 1: Tạo một basic page hoặc block mới.Bước 2: Trong...