Để tạo một trang web truyền hình trực tuyến với drupal không hề khó, hãy làm lần lượt theo các bước sau:

Bước 1: Tạo một basic page hoặc block mới.

Bước 2: Trong phần nhập nội dung, click Source và copy / paste đoạn mã sau vào

<iframe 
	border="0" 
	frameborder="0" 
	height="425" 
	name="I1" 
	src="http://farm.vtc.vn/media/vtcnews/resources/swf/flv/flvplayer.swf?file=vtv11&streamer=rtmp://117.103.225.20/live&provider=rtmp&autostart=true" 
	width="100%">
</iframe>

Ta có thể thay đổi thuộc tính "src" để hiển thị kênh truyền hình theo ý muốn. Ví dụ: muốn player phát kênh vtv3, ta có thể sử dụng đoạn code sau

<iframe 
	border="0" 
	frameborder="0" 
	height="425" 
	name="I1" 
	src="http://farm.vtc.vn/media/vtcnews/resources/swf/flv/flvplayer.swf?file=vtv31&streamer=rtmp://117.103.225.20/live&provider=rtmp&autostart=true" 
	width="100%">
</iframe>

Bước 3: Lựa chọn "Full HTML" trong Text format

Bước 4: Click "Save" là ta đã có một page với player phát kênh truyền hình trực tuyến theo mong muốn.

Chú ý / mẹo:

  • Nếu sử dụng page để nhúng player thì mỗi một kênh truyền hình sẽ cần một page riêng, bạn có thể tạo một block menu để tập hợp tất các liên kết dẫn đến các trang này và hiển thị trên tất cả các trang truyền hình trực tuyến.
  • Nếu sử dụng block để nhúng player thì bạn có thể hiển tất cả các block trên cùng 1 trang, sau đó kết hợp với jquery để điều khiển sự hiển thị của các block này theo ý muốn.

Tài liệu cùng chủ đề

Việc sử dụng email để thông báo các hoạt động của website đến quản trị viên là điều cần thiết, ví dụ như có thành viên đăng ký mới cần được duyệt hay góp ý từ...