Drupal là hệ quản trị nội dung mã nguồn mở mạnh mẽ với nhiều triển vọng trong tương lai. Số lượng các website được phát triển bởi hệ quản trị này đang ngày càng gia tăng. Nó vẫn luôn được cải tiến và cho ra đời các phiên bản tối ưu hơn.

Bộ tài liệu sẽ hướng dẫn bạn tạo ra một môi trường phát triển tốt cho Drupal trên nền Windows với sự tham gia của Wamp, Drush. Mọi thao tác sẽ được viết ra dưới dạng các bước để bạn có thể dễ dàng nắm bắt. Hướng dẫn có kèm theo cả những mục giải thích ngắn gọn cho các bước cần chú ý. Và nếu có cảm thấy khó hiểu quá, thì hãy... "cứ làm theo thôi, chưa cần hiểu vội".

Hãy bắt đầu bằng việc lựa chọn mục cần tham khảo từ danh sách các tài liệu dưới đây. Chúc bạn thành công!